Random header image... Refresh for more!

Спестяване на разходи от мобилни и фиксирани телефони

Голяма част от дохода ни отива да плащаме сметките за телефонните ни обаждания. Всички оператори в България имат фиксирана и плаваща част в сметката, която ни изготвят и трябва да платим в края на месеца. Фиксираната е месечната абонаментна таксата, която се плаща независимо дали сме провели разговори. Плаващата са начисленията за действително използваната услуга, която ни предоставят.

Какво направих аз, за да намаля разходите за телефон?
Първо. Спрях фиксираният телефон. Провеждах по 1-2 разговора на месец от него. Така спестявам от абонаментната такса.
Второ. Спрях единият мобилен телефон, поради по-горната причина. По този начин спестявам от разходите ми за таксата.
Трето. Започнах да използвам повече Skype и изпращане на безплатни SMS-и от страниците на операторите. По този начин намалих плаващата част във фактурата ми.

Защо не го бях направил по-рано?
Просто не ми се занимаваше.
Ето как това ми е коствало около 520 лева на година.

Не оставяй ей така да ти се изплъзват парите.

0 коментари

Какво е твоето мнение?

Ще го споделиш ли?

Напишете коментар