Random header image... Refresh for more!

Седем навика на милионера

За да постигнеш финансова свобода трябва да знаеш как са я постигнали другите. Искаш ли да бъдеш милионер?

Инвестира част от дохода си.
За съжаление повечето хора работят, за да платят сметките и кредитите си, а останалото разпиляват с лека ръка.

Има разработен план, за постигане на целите си.
Честният милионер е изградил план за действията си, които да го доближат до богатството.

Прави пари.
Звучи логично, но колко от Вас търсят начин остатъчните приходи да работят за тях и да правят пари, дори когато спят? Търси възможности.

Интересува се от финансовото си положение.
Знае какъв доход ще получи в края на месеца или годинат от всички активи, с които разполага.

Поема риск.
Риск печели, риск губи. Не, това не е хазарт. Той контролира риска, който поема.

Велик отбор.
Обгражда се с едни от най-добрите консултанти, адвокати и счетоводители.

Търпение.
Знае, че не е станал милионер за една нощ.

0 коментари

Какво е твоето мнение?

Ще го споделиш ли?

Напишете коментар