Random header image... Refresh for more!

Категории — Лични финанси

Малките камъчета могат да обърнат колата

Има много и различни дребни разходи, които не смятаме, но с натрупването им в крайна сметка ако ги следим и смятаме ще се окаже, че могат да са един добър източник на спестени средства в настоящите тежки времена.

Дебитни карти.
Банките добавят все по-нови и нови начини да събират такси. Последния хит да компенсират своите разходи е увеличаване на таксите по тегления на банкомат. Отделно има месечна такса за подръжка на сметката. Аз имах 4 карти, но след като прегледах извлеченията ги намалих на 2. Просто, защото не ми бяха нужни 4. Също така тегля максимума за деня и то от АТМ на банката издател. По този начин си спестявам значителни разходи на година.

Кредитни карти.
Знаете ли обаче, какви са им таксите и лихвите. А това, че ако закъснеете с един ден да платите, или не ви стигнат наличните средства да покрият лихвата ви, таксите са жестоки? Ако не знаете проверявайте си по-често извлеченията. [Продължи →]

май 12, 2010   0 Коментари

4 типа хора, според доходите им

Богатите хора търсят нови възможности и или градят бизнес, а всички останали търсят работа. Според Роберт Кийосаки и аз споделям неговото умозаключение, а именно че съществуват 4 типа хора според доходите си. Ето ги:

Работници;
Собственици на малък бизнес;
Собственици на голям бизнес;
Инвеститори.

Работниците разполагат с достатъчно свободно време, но дохода им е постоянен и фиксиран.
Наемни работници са всички, онези хора които продават своите знания и умения. Получават постоянни приходи. Голяма част от тях са с лоша или никаква финансова култура и грамотност. След като загубят работното си място, губят и доходите си. [Продължи →]

май 11, 2010   0 Коментари

Какво е пасивен доход?

Пасивният доход може да бъде генериран от една или повече пасивни дейности. Всеки източник на доход, който е без допълнителна работа може да се смята за пасивен, според Господин Пари.
Например:
-приходи от лихви;
-приходи от наем;
-дивиденти;
-приходи от авторски, патентни и лицензионни права;
-рента. [Продължи →]

май 10, 2010   0 Коментари