Random header image... Refresh for more!

Богати и бедни

Заможните хора вярват, че те създават своя живот.
Бедните хора вярват, че животът ги направлява.

Заможните хора се ангажират да са богати.
Бедните хора искат да бъдат богати.

Заможните хора мислят много.
Бедните хора мислят малко.

Заможните хора се фокусират върху възможностите.
Бедните хора се фокусират върху пречките.

Заможните хора се възхищават на другите богати и успели хора.
Бедните хора негодуват срещу богатите и успели хора.

Заможните хора се свързват и общуват с позитивни и успели хора.
Бедните хора се свързват с негативни или неуспешни хора.

Заможните хора са по-големи от проблемите.
Бедните хора са по-малки от проблемите си.

Заможните хора избират да плащат и получават на база на резултатите.
Бедните хора избират да получават на база време.

Заможните хора мислят чрез “така”.
Бедните хора мислят “или / или”.

Заможните хора се фокусират върху начина да увеличат стойността на парите си.
Бедните хора се фокусират върху работата, за да увеличат работната си заплата.

Заможните хора управляват парите си.
Бедните хора са зле с управлението на финансите си.

Заможните хора действат независимо от страха.
Бедните хора ги спира страха.

Заможните хора непрекъснато се учат.
Бедните хора мислят, че вече знаят.

0 коментари

Какво е твоето мнение?

Ще го споделиш ли?

Напишете коментар