Random header image... Refresh for more!

3 причини, поради които от хлебарката ще стане отличен предприемач

През времето, докато бях студент често се случваше да видя хлебарка из стаята ми в общежитието. Из Студентски град в София нямаше стая, в която да няма от тези животинки. Всички се оплакваха от тях и търсеха начини да се спасят от кафявите буболечки. Успех се постигаше, но рядко.

- Тя е бърза. При запалване на лампата бяга и се крие бързо. Всеки предприемач трябва да бъде бърз – да осигури нов клиент, да открие и разработи нова пазарна ниша и или да разработи нови бизнес отношения. При започване от нулата трябва бързина и да се изпреварва конкуренцията. Оцеляването на предприемачът до голяма степен зависи от бързината на вземане на решенията.

- Тя не умира лесно. Може да я сриташ или пък да се опиташ да я отровиш, но трудно ще се отървеш от нея. Успешните предприемачи са точно такива. Повечето от нас не се опитват да я убият, но те убиват своите мечти за успех и по-добър живот.

- Тя се адаптира. Яде всичко. Бори се за своя живот. Приспособява се към средата. Предприемачът трябва да се приспособява бързо към новите условия на бизнес средата и новостите в бранша.

Хлебарката притежава някои ценни черти, които ще и помогнат да стане отличен предприемач и да развие успешен бизнес.

0 коментари

Какво е твоето мнение?

Ще го споделиш ли?

Напишете коментар